29.oktobris / 2019

Rīgu apmeklējis Visaugstisvētītais Korsuņas un Rietumeiropas Metropolīts Antonijs

2019. gada 25. oktobrī ar Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila svētību un pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ielūguma Rīgu apmeklēja Visaugstisvētītais Korsuņas un Rietumeiropas Metropolīts Antonijs, Patriarha ekzarhs Rietumeiropā.

Metropolītu Antoniju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē sagaidīja Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Jelgavas Bīskaps Jānis. Metropolīts Aleksandrs iepazīstināja Metropolītu Aleksandru ar katedrāli, pastāstīja par tās vēsturi, atjaunošanas darbiem un svētumiem; viesis izteica savu apbrīnu par katedrāles skaisto iekārtojumu un arhitektūras formu pilnību, īpaši uzsverot to, cik brīnišķīgi atjaunots senais un diženais dievnams, kas ilgus gadus ticis izmantots citiem mērķiem un bijis praktiski izpostīts. Pēc tam Metropolīts Antonijs godināja katedrāles galvenos svētumus – svētmocekļa Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Jāņa relikvijas un Vissvētās Dievadzemdētājas Tihvinas ikonu.

Metropolīts Antonijs Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila vārdā apsveica Visaugstisvētīto Metropolītu Aleksandru nozīmīgajās jubilejās, kuras tika svinētas šogad, un pasniedza mūsu Valdniekam dāvanā no Svētīgākā Patriarha Kirila piemiņas panagijas un krustu. Savā atbildes uzrunā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs no sirds pateicās Svētīgākajam Patriarham par viņa laba vēlējumiem, uzmanību un augsto novērtējumu viņa Svētnieka darbiem Latvijā.

Pēc tam Metropolīts Aleksandrs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas augstais viesis Metropolīts Antonijs, Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Bīskaps Jānis apmeklēja vairākus Rīgas prāvestības dievnamus. Virsgani apmeklēja Rīgas Svētās Trijādības baznīcu Pārdaugavā, apskatīja jaunceļamo Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcu Dzintaros, kur sekmīgi turpinās celtniecības darbi un jau uzslieti apzeltīti kupoli un krusts virs kupola zvanu tornī; apmeklēja svētā apustuļiem pielīdzināmā lielkņaza Vladimira baznīcu Dubultos (Jūrmalā).