3.septembris / 2019

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Rīgas katedrālē. DIAKONA HIROTONIJA

2019. gada 1. septembrī, 11. svētdienā pēc Trijādības, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju, kuras laikā veica diakona hirotoniju, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, katedrāles klēriķi: LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis un diakons Jevgēņijs Samuilovs, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievišķajā liturģijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotības saglabāšanu un mieru Ukrainā. Ektēnijā par mirušajiem Valdnieks Metropolīts lūdzās par jaunaizmigušā shiarhimandrīta Agafangela (Savčenko) dvēseles dusu.

Pirms Dievišķās liturģijas sākuma stundu lasīšanas laikā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja par lasītāju un ipodiakonu D.k. Pāvilu Tkačenko, Rīgas garīgā semināra 2018. gada absolventu.

Pēc Euharistiskā kanona Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs veica ipodiakona Pāvila Tkačenko iesvētīšanu diakona kārtā.  

Pirms Svētā Vakarēdiena pasniegšanas Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, pastāstot par to, cik būtiski ir vērsties lūgšanās pie mūsu Debesu Aizstāves Visšķīstās Jaunavas Dievadzemdētājas un par mūsu bērnu un mazbērnu audzināšanas kristīgā garā nozīmīgumu.

Dievišķās liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums jaunā mācību gada sākumam.