2.marts / 2019

Sākušās III Kristus Pretīmņemšanas jaunatnes dienas

16. februārī, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību svinīgi tika atklātas III Kristus Pretīmņemšanas jaunatnes dienas.

No rīta Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē tika kalpota jauniešu liturģija. Dievišķo liturģiju vadīja LPB Sinodes Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs virspriesteris Artēmijs Kučinskis. Viņam līdzkalpoja Rīgas katedrāles klēriķis priesteris Joanns Platinskis, hierodiakons Germans (Kartašovs), diakons Jevgēņijs Samuilovs un diakons Dimitrijs Čistjuļins, kā arī Kristus Pretīmņemšanas dienu viesis – garīdznieks no Baltkrievijas priesteris Aleksandra Kuhta. Dievkalpojumā lūdzās Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs. Pēc liturģijas Viņa Eminence kalpoja aizlūgumu, kura noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem. Klirosā dziedāja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu koris “Adamants” Anastasijas Kildišas vadībā, kas saņēma Valdošā Virsgana atzinību.

Dievkalpojuma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi. Valdnieks atgādināja Simeona Dievsaņēmēja vēsturi, atzīmējot, ka satikšanās ar Dievu var notikt tikai tad, kad cilvēks Viņu meklē un gaida šo tikšanos. Savā sprediķī Visaugstisvētītais Valdnieks īpaši akcentēja misionārās darbības nozīmīgumu katram kristietim, par piemēru minot apustuļa Pāvila vārdus: «Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā» (2. Tim. 4:2).

Pēc Svētā Vakarēdiena saņemšanas jaunieši pulcējās katedrāles svētdienas skolas telpās, kur notika saruna ar Visaugstisvētīto Valdnieku Aleksandru neformālā atmosfērā. Viņš dalījās atmiņas par saviem jaunības gadiem un garīdznieka kalpošanas sākumu, vēlreiz atgādināja, cik būtiski ikvienam kristietim ir nest pasaulē Gaismu, sludināt Vārdu, parādot apkārtējiem piemēru ar saviem labajiem darbiem. Visaugstisvētītais Valdnieks izteica vēlēšanos biežāk tikties ar jauniešiem, lai turpinātu sarunas par dvēselei noderīgiem darbiem un ticību.

Pēc tam jaunieši no Latvijas dievnamiem tikās ar Kristus Pretīmņemšanas dienu viesi – Baltkrievijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes misionārās nodaļas priekšsēdētāja vietnieku priesteri Aleksandru Kuhtu, kurš ir pārraides «Batushka ответит» autors un vadītājs Youtube kanālā. Viņš jauniešiem pastāstīja, kā ar savai raidījuma palīdzību cenšas interneta vidē izmainīt iesīkstējošos neadekvātos stereotipus par Pareizticīgo Baznīcu un tās kalpotājiem, izmantojot tos līdzekļus, kuri ir tuvi un saprotami viņa oponentiem. Saruna bija ļoti dzīva, patiesa un atklāta. Tikšanās noslēgumā tika uzņemts kopīgs foto ar Kristus Piedzimšanas svētku viesi un organizatoriem.