28.janvāris / 2019

Dievišķā liturģija un Lielā ūdens iesvētīšanas kārta Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 19. janvārī, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšanas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju un Lielo ūdens iesvētīšanas kārtu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Visaugstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Diakonu kārtu vadīja Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris. Dievnams bija dievlūdzēju piepildīts, daudzi no viņiem šajā dienā saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja lūgumi par Baznīcas vienotību un mieru Ukrainas zemē.

Pirms Lielās ūdens iesvētīšanas Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi. “...Šodien mēs visi svinam Kunga Kristīšanas jeb Dieva Parādīšanās svētkus. Tieši Dieva Parādīšanās jēdzienā ietverta šo svētku garīgā nozīme. Jordānas ūdeņos pasaulei parādās Svētā Trijādība – Dievs Dēls, stāvošs upē, Dievs Tēvs, kura balss, līdzīgi pērkona grāvieniem, pavēstīja par to, ka kristāmais ir Dieva Dēls un Svētais Gars, kurš baloža izskatā lidinājās debesīs kristību laikā. Tā trijās hiopstāzēs cilvēcei parādījās Dievs savā slavā un mīlestībā... Priekštecis Jānis kristīja ļaudis, lai viņi atgrieztos no grēkiem, un Kristus, pieņemot no viņa kristību, ka arī kristiešiem grēku nožēlai jākļūst par vienu no dzīves pamatiem... Atcerēsimies, ka šodien mēs visi pieskaramies īpašam svētuma, šodien Lielās ūdens iesvētīšanas kārtā tiek iesvētīta visu ūdeņu būtība un pati dzīve, tādēļ saglabāsim dievbijību, klusumu un mieru. Atcerēsimies par to, ka caur Kristīšanas svētku ūdeni mums tiek dāvāta Dieva svētība, kuras cienīgi kaut vismazākajā mērā esam aicināti būt arī mēs visi, labojot savu dzīvi ar grēku nožēlu...”.

Pēc Lielās ūdens iesvētīšanas pie svētku ikonas tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, pēc tam Valdnieks Metropolīts vēlreiz apsveica dievlūdzējus Kunga Kristīšanas svētkos un svētīja ticīgos ar savu Virsgana svētību.