28.janvāris / 2019

Visnakts dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2019. gada 18. janvārī, Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Kristīšanas svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Visaugstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Diakonu kārtu vadīja Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs). Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Valdnieks Metropolīts Polieleja laikā svaidīja garīdzniekus ar litijā iesvētīto eļļu un svētīja visus ar savu Virsgana svētību.