9.janvāris / 2019

Kristus Piedzimšanas svētku Lielais vakara dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā.

Kristus Piedzimšanas svētku otrās dienas, 8. janvāra, vakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, un Rīgas prāvestības garīdzniekiem, kalpoja svētku Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja  Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Rīgas un Liepājas prāvestību garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera pārzine igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Šajā vakarā katedrālē pulcējās simtiem ticīgo no visas Rīgas, lai apsveiktu savu Virsganu gaišajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Vakara dievkalpojuma noslēgumā garīdznieki Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā slavēja Piedzimušo Dievbērnu, nodziedot svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu.

Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apbalvoja ar Virsgana svētības rakstu Latvijas Republikas Saeimas deputātu Aldi Adamoviču par uzcītīgu darbu Svētās Baznīcas labā.

Pēc apbalvošanas tika nolasīts Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums krievu un latviešu valodā.

Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks nolasīja apveikumu no Rīgas prāvestības klēra un ticīgajiem, un pasniedza Valdniekam Metropolītam dāvanā divas Virsgana panagijas ar ikonas “Pestītājs labā klusēšana” atveidu un Dievmātes tēlu, un krustu.  Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra, Daugavpils eparhijas klēra un ticīgo vārdā  Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītāju apsveica priesteris Aleksandrs Jukimovičs, kurš nolasīja apsveikumu un dāvanā pasniedza Visaugstisvētītajam Valdniekam arhiereja krustu un panagiju.

Pēc tam Metropolīts Aleksandrs apveica visus klātesošos Kristus Piedzimšanas svētkos, pateicās garīdzniekiem un ticīgajiem par kopīgajām lūgšanām un no sirds novēlēja visiem mieru, veselību un labklājību jaunajā gadā. “Evaņģēlija lasījumos, svētku dziedājumos un tikko izskanējušajos apsveikumos mēs dzirdējām apbrīnojamās lūgšanas “Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” vārdus. Šo lūgšanu nav sacerējis kāds dievbijīgs vīrs, to dziedāja eņģeļu koris, tā skanēja Pestītāja piedzimšanas laikā. Tā ir mūsu Ticības kvintesence, tās augstākais kulminācijas punkts. Jo mūsu dzīves mērķis ir – slavēt Dievu, kalpot Viņam ar mūsu talantiem, mūsu prasmēm, mūsu ticību, mūsu lūgšanu, mūsu mīlestību, mūsu pazemību, mūsu lēnprātību un paklausību... Un, ja mēs visi centīsimies slavēt Dievu mūsu darbos, vārdos, domās, tad arī uz zemes iestāsies miers, tad cilvēku vidū valdīs miers un saskaņa. Bet tā dēļ mums ir jāatstāj grēks, un pirmkārt jāpārtrauc nosodīt vienam otru, jo nosodīšana ir briesmīga lieta, liekas, kas var būt vieglāk – nerunāt lieku citam par citu, nerunāt un nedomāt par citu kļūdām... Es pateicos visiem par apsveikumiem un arī apsveicu jūs svētkos, lūdzos Dieva Troņa priekšā par jūsu mieru un labklājību... Lūdzu arī nodot visdziļākās pateicības vārdus Augstisvētītajam Bīskapam Aleksandram un visai Daugavpils-Rēzeknes draudzei par apsveikumu un brīnišķīgo dāvanu”.