16.jūlijs / 2018

Dievišķā liturģija svētmocekļa Rīgas Jāņa relikviju iegūšanas dienā Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa vadībā

2018. gada 15. jūlijā, svētā svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa relikviju iegūšanas 15. gadadienā un 7. svētdienā pēc Trijādības Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē, kur šodien atrodas svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa relikvijas.

Virsganam līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Rīgas baznīcu klēriķi.

Šajā svētku dienā katedrāli piepildīja desmitiem dievlūdzēju no visām Latvijas zemes malām, kā arī svētceļnieki no citām valstīm, kuri pulcējās Rīgas katedrālē, kur atrodas svētmocekļa Jāņa godājamās relikvijas, lai kopā palūgtos šim diženajam Dieva svētajam. Daudzi dievlūdzēji saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Liturģijas noslēgumā pie svētā svtmoc. Rīgas Jāņa ikonas un šķirsta, kurā atrodas svētmocekļa asiņu daļiņas, saudzīgi savāktas viņa mocekļa nāves vietā 1934. gadā, Augstisvētītais Valdnieks Jānis kalpoja aizlūgumu un notika Krusta gājiens ap katedrāli.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Augstisvētītais Bīskaps Jānis vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kurā nodeva Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra apsveikumu šajā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas piemiņas dienā. Valdnieks Jānis pastāstīja arī par Šajā gadā notikušo Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Arhiereju Penzas metropolijas apmeklējumu, kur arī ļoti tiek godāta svētmocekļa Jāņa piemiņa, kurš vadīja Penzas katedru revolūcijas gados