13.jūlijs / 2018

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Dievmātes Tihvinas ikonas svinību dienā

2018. gada 9. jūlijā, Dievmātes Tihvinas ikonas svinību dienā, Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB Rīgas eparhijas vikārs.

Latvijas Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas prāvestības baznīcu garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Katedrālē pulcējās desmitiem dievlūdzēju ne tikai no Rīgas, bet arī no daudzām citām Latvijas vietām, jo šī ir īpaši godāta diena mūsu valsts pareizticīgo vidū, kuri Visšķīstajā Dievadzemdētājā redz īpašu Aizstāvi Dieva Troņa priekšā par mūsu tautu un valsti.

Liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums un notika Krusta gājiens ar godājamo Dievmātes Tihvinas ikonu. Krusta gājiena laikā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja īpašā mozaīkas tehnikā izveidotu Dievmātes Tihvinas ikonu, kas atrodas uz katedrāles kreisās sienas.

Aizlūguma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Dievmātes Tihvinas ikonas ierašanos Rīgā pirms trīspadsmit gadiem. “Šodien mūsu katedrālē atrodas trīs Tihvinas ikonas, viena no tām ir senais attēls, kas novietots katedrāles kreisajā pusē un ir ticīgo īpaši godināts, otra ir Dievmātes Tihvinas ikonas kopija, kuru no ASV atveda Tihvinas ikonas sargātājs virspriesteris Sergijs Garklāvs, un kurā ievietots gabaliņš no pašas brīnumdarošās ikonas, un šodien iesvētītā brīnišķīgā Dievmātes Tihvinas ikona, kas izveidota mozaīkas tehnikā... ”. Sprediķa turpinājumā Valdnieks Metropolīts uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai vecāki vestu bērnus uz baznīcu, lai viņi kopš bērnības pierastu pie baznīcas dievkalpojumiem, iemācītos tos saprast un mīlēt. Valdnieks arī paziņoja, ka šī gada rudenī Rīgā tiek gaidīta Dievmātes brīnumdarošās Kurskas-Sakņu ikonas ierašanās, kas mūsu pilsētā atradīsies apmēram nedēļu. Ikonas sagaidīšana paredzēta 4. oktobrī. Sava sprediķa noslēgumā Valdnieks atgādināja, ka 15. jūlijā mūsu Baznīca svin svētā svētmocekļa Rīgas un visas Latvijas Arhibīskapa Jāņa relikviju iegūšanu, un aicināja visus šajā dienā nākt uz katedrāli, lai palūgtos pie viņa dziedinošajām relikvijām.