13.jūlijs / 2018

Akafists un Visnakts dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā Dievmātes Tihvinas ikonas svinību dienas priekšvakarā

2018. gada 8. jūlijā, Dievmātes Tihvinas ikonas svinību dienas priekšvakarā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika svinīgs dievkalpojums par godu katedrāles kreisā altāra altārsvētkiem. Akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai un Visnakts dievkalpojumu kalpoja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB Rīgas eparhijas vikārs.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas eparhijas garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Pēc pirmās stundas dievkalpošanas tika nodziedāts tropārs, kondaks un augstiteikšana pie Dievmātes godājamās Tihvinas ikonas, kuru no ASV atveda Tihvinas ikonas sargātājs virspriesteris Sergijs Garklāvs (1927-2015). pēc tam Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Dievmātes Tihvinas ikonas godināšanu. Valdnieks arī paziņoja, ka šī gada rudenī Rīgā tiek gaidīta Dievmātes brīnumdarošās Kurskas-Sakņu ikonas ierašanās, kas mūsu pilsētā atradīsies apmēram nedēļu.