10.maijs / 2018

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 6. maijā, piektajā svētdienā pēc Pashas, par samārieti, un lielmocekļa Georgija Uzvarasnesēja piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests, katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; katedrāles klēriķi: LPB Sinodes Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs virspriesteris Artēmijs Kučinskis, priesteris Pāvils Peļevins, priesteris Joanns Platinskis, diakons Jevgēņijs Samuilovs; Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs) un diakons Pāvils Aleksejevs. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Liturģijā ektēnijā par mirušajiem izskanēja lūgšanas par jaunaizmigušo Tallinas un visas Igaunijas metropolītu Kornēliju (Jakobsu) un par jaunaizmigušo arhidiakonu Andreju (Mazuru).

Pēc Dievišķās liturģijas garīdznieki nodziedāja Pashas stihiras un notika Krusta gājiens.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi par šīsdienas Evaņģēlija tēmu, uzsverot, ka vienīgais mūsu pestīšanas avots ir mūsu Kungs Jēzus Kristus. Sava sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks apsveica visus klātesošos ar Svētās Pashas svinībām, kuras joprojām turpinās, un svētīja visus ar savu Virsgana svētību.