10.aprīlis / 2018

Latvijas ticīgie apsveikuši savu Virsganu Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos.

2018. gada 9. aprīļa vakarā, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas garīdzniekiem, kalpoja Pashas Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Neskaitāmi ticīgie no visām mūsu valsts malām pulcējās katedrālē, lai dalītos Kristus Augšāmcelšanās svētku priekā ar savu Virsganu un lūgšanās slavētu mūsu Pestītāju.  Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Mazās ieiešanas laikā vairāki Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķipar godu Svētās Pashas svētkiem tika apbalvoti ar baznīcas apbalvojumiem.

Pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam ar medaļu „Patriarha varas atjaunošanai Krievzemes Pareizticīgajā Baznīcā  - 100” tika apbalvoti Vairāki Rīgas eparhijas klēriķi:

·         virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas apriņķa prāvests, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātājs, Rīgas                  Dievmātes Pasludināšanas baznīcas pārzinis;

·         virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Valmieras apriņķa prāvests, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis;

·         virspriesteris Leonīds Abaševs, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā klēriķis;

·         virspriesteris Oļegs Peļevins, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis;

·         virspriesteris Vadims Demčenko, Liepājas apriņķa prāvests, Ventspils svt. Nikolaja baznīcas pārzinis.

Dievkalpojuma noslēgumā tika nolasīts Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums krievu un latviešu valodā. Rīgas prāvestības klēra vārdā Viņa Eminenci sveica katedrāles atslēgu glabātājs un Rīgas prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošajam Virsganam dāvanā tika pasniegts komplekts, kas sastāv no krusta un divām panagijām. ticīgs cilvēks”. Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra un Daugavpils-Rēzeknes eparhijas garīdznieku un ticīgo vārdā LPB Vadītāju sveica priesteris Aleksandrs Jukimovičs, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs, kurš nolasīja apsveikumu un dāvanā no Valdnieka Bīskapa un Daugavpils-Rēzeknes eparhijas garīdzniekiem pasniedza panagiju. Valdnieks Metropolīts sirsnīgi pateicās Virsganiem un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdzniekiem par brīnišķīgajām dāvanām.  

Pēc tam Viņa Eminence vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, apsveicot visus Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos un sakot paldies par to, ka ticīgie šajā dienā atraduši iespēju atnākt uz Latvijas galvaspilsētas katedrāli, lai kopīgi palūgtos.