9.aprīlis / 2018

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Pashas naktī, no 2018. gada 7. uz 8. aprīli, Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja svētku dievkalpojumu – Pusnakts dievkalpojumu, Krusta gājienu, Gaišo rīta dievkalpojumu un svt. Jāņa Zeltamutes Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris. Koncertu pēc kinonika panta izskanēšanas dziedāja Rīgas Skolēnu pils koris „Akolada” diriģents Oksanas Čerkasovas vadībā. Dievnams bija dievlūdzēju piepildīts, ļaudis bija pulcējušies, lai dalītos gaišajā svētku priekā un  slavētu Kristus Augšāmcelšanos.

Latvijas televīzijas 1. kanālā notika svētku dievkalpojuma tiešraide no katedrāles.

Pēc tradīcijas Evaņģēlijs Dievišķajā liturģijā tika lasīts vairākās valodās – krievu, latviešu, grieķu un baznīcslāvu.

Pēc Dievišķās liturģijas uz katedrāli no Jeruzālemes caur Maskavu ar speciālu avioreisu tika nogādāta Svētītā Uguns, no kuras visiem ticīgajiem bija iespēja aizdedzināt savas sveces. Valdnieks Metropolīts sirsnīgi pateicās Krievijas Federācijas vēstniecības padomniekam Aleksandram Gomeņukam un lūdza nodot pateicības vārdus Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijā Jevgēņijam Lukjanovam un visiem, kuri piedalījās  Svētītās Uguns nogādāšanā Rīgā, par sniegto palīdzību un atbalstu.

Pēc tam Viņa Eminence vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts apsveica dievlūdzējus Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. „... Lai Pashas nakts gaisma vienmēr mirdz jūsu sirdīs. Nesiet saviem tuvākajiem mieru un prieku, par kuru šodien dzied mūsu Baznīca. Pats Kristus savā Evaņģēlijā saka: „Priecājieties!” un mums, kā Viņa uzticamiem  mācekļiem, jāseko šim aicinājumam. Šodien Kristus Augšāmcēlies un mums dota mūžīgās dzīves iespēja. Kristus Augšāmcēlies un Viņš augšāmceļ tos, kuri seko Viņam... Pēc izveidojušās tradīcijas mums pirms brīža bija iespēja pieskarties dižākajam brīnumam – Svētīgajai Ugunij, kas, pēc Dieva žēlastības, nonāca vakar Jeruzālemē, un šodien, pārvarot vairākus tūkstošus kilometru, tika nogādāts mums. Es vēlreiz pateicos visiem, kas darbojās šajā labajā darbā. Rīt Svētītā Uguns no mūsu katedrāles tiks nogādāta Daugavpils eparhijā...”.