6.aprīlis / 2018

Lielās Piektdienas Rīta dievkalpojums ar 12 Ciešanu Evaņģēliju lasījumiem Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 5. aprīļa vakarā, Lielās Piektdienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Lielās Piektdienas Rīta dievkalpojums ar 12 Ciešanu Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganam līdzkalpoja Rīgas prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks  un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Pēc pēdējā, divpadsmitā, Evaņģēlija fragmenta nolasīšanas Valdnieks Metropolīts vērsās pie garīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi.  „Šodien Evaņģēlijos mēs dzirdējām, kā Kristus saka Saviem mācekļiem, ka viņus vispirms gaida lielas bēdas, kuras, kā mēs zinām, viņi pārdzīvoja šajās Pestītāja zemes dzīves pēdējās dienās, redzot Viņa ciešanas, nāvi un apbedīšanu. Tomēr Kristus apsola viņiem, ka pēc bēdām viņus gaida liels, ne ar ko nesalīdzināms prieks – Gaišās Kristus Augšāmcelšanās prieks... Sludināt par šo prieku esam aicināti mēs visi. Ikvienam no mums jānes pasaulē vēsti par krustā sisto Kristu, par augšāmcēlušos Kristu, Kurš sēž pie Tēva labās rokas. Mēs esam aicināti sludināt ar savu dzīvi, sludināt ar savu attieksmi pret apkārtējiem, sludināt ar sevis izmaiņu sekošanas Kristum dēļ, ar savu patieso nožēlu, kas izpaužas ne tikai savu grēku atzīšanā, bet arī savas dzīves izlabošanā”.

Rīt, 29. aprīlī, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpos Vakara dievkalpojumu ar Svētās Plašaņicas iznešanu un mazo pavakara dievkalpojumu ar kanona “Par Kunga Krustā sišanu un Vissvētās Dievadzemdētājas raudām” lasīšanu. Dievkalpojuma sākums plkst. 14:00.

Plkst. 17:00 šajā pašā katedrālē Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs kalpos Rīta dievkalpojumu ar Dievišķās Miesas apbedīšanas kārtu un Krusta gājienu ar Pestītāja Svēto Plašaņicu.