6.aprīlis / 2018

Dievišķā liturģija Lielajā ceturtdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 5. aprīlī, Ciešanu nedēļas ceturtdienā, Noslēpumu pilnā Vakariņa (Svētā Vakarēdiena) atceres dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Vakara dievkalpojumu un svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris. Gandrīz visi ticīgie, kuri šodien lūdzās Liturģijā, saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Pirms Svētā Vakarēdiena pasniegšanas ticīgajiem Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Noslēpumu pilnā Vakariņa notikumiem, par svētās Euharistijas sakramenta iedibināšanu un atgādināja par to, cik būtiski ir regulāri piedalīties Dievišķajā liturģijā un saņemt Svēto Vakarēdienu. „...Pats Kungs saka mums Evaņģēlijā, ka „Ja jūs neēdīsiet Cilvēka Dēla Miesu un nedzersiet Viņa Asinis, tad jūsos nebūs dzīvības”. Vai tiešām mēs negribam būt līdzdalīgi mūžīgajā dzīvē, vai tiešām mēs nebaidāmies zaudēt to dzīvi, kuru mums sagatavo Kristus?!... ”savā sprediķī uzsvēra Virsgans.