2.aprīlis / 2018

Visnakts dievkalpojums Kunga ieiešanas Jeruzālemē svētku priekšvakarā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 31. marta vakarā, Lielā gavēņa sestās nedēļas svētdienas un Kunga ieiešanas Jeruzālemē svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Visnakts dievkalpojumu  un pūpolu iesvētīšanas kārtu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris, lūdzās desmitiem dievlūdzēju.

Pēc Evaņģēlija nolasīšanas Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs iesvētīja pūpolus, kurus uz katedrāli bija atnesuši ticīgie. Pēc tam Valdnieks svaidīja ticīgos ar iesvētītu eļļu.