12.marts / 2018

Dievišķā liturģija Krusta godināšanas svētdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 11. martā, Lielā gavēņa trešajā svētdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Pēc Dievišķās liturģijas notika Kunga Godājamā Krusta godināšana, pēc tam Virsgans apsveica dievlūdzējus Krusta godināšanas svētdienā. Savā sprediķī Valdnieks sacīja: „...Grēka balss, kas mūsdienās dzirdama arvien skaidrāk, pastāvīgi vilina mūs uz ceļu, kurš ved uz bezdibeni, uz ceļu, kurš ved uz mūsu nemirstīgās dvēseles bojāeju... Mūsdienu sabiedrība iegrimusi internetā, kur visi netikumi bieži vien izrādās daudz tuvāki, bet lūgšanai, nožēlai, pārdomām, savas dzīves apzināšanai laika vairs nepietiek, jo visu apēd sociālie tīkli, filmas, seriāli, bezgalīgas pārraides un tamlīdzīgas pilnīgi tukšas lietas, kuru būtībā nav nekādas pozitīvas ietekmes uz dvēseli, tikai to atslābinošas... uz šiem netikumiem mēs pamudinām arī mūsu bērnus, no agras bērnības pieradinot viņus pie telefoniem, planšetēm, datoriem, televizoriem, demonstrējot viņiem šo lietu šķietamo nozīmīgumu, kas ļoti viegli var pieradināt vēl neizveidojušos cilvēku pie grēka...”.