10.janvāris / 2018

Kristus Piedzimšanas svētku Lielais vakara dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

 

Kristus Piedzimšanas svētku otrās dienas, 8. janvāra, vakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, un Rīgas prāvestības garīdzniekiem, kalpoja svētku Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja  Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas prāvestības garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera pārzine igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Šajā vakarā katedrālē pulcējās simtiem ticīgo no visas Rīgas, lai apsveiktu savu Virsganu gaišajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Vakara dievkalpojuma noslēgumā garīdznieki Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā slavēja Piedzimušo Dievbērnu, nodziedot svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu, pēc tam tika nolasīts Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums krievu un latviešu valodā.

Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks nolasīja apveikumu no Rīgas prāvestības klēra un ticīgajiem, un pasniedza Valdniekam Metropolītam dāvanā divas Virsgana panagijas ar Pestītāja un Dievmātes attālu un krustu.  Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra, Daugavpils eparhijas klēra un ticīgo vārdā  Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītāju apsveica priesteris Aleksandrs Jukimovičs, kurš nolasīja apsveikumu un dāvanā pasniedza Visaugstisvētītajam Valdniekam Virsgana ievērojamā gleznotāja Nikolaja Bogdanova-Beļska gleznas „Nākamais inoks” kopiju, kuru izgatavojis Latgales meistars Pēteris Hudobčenoks.  

Pēc tam Metropolīts Aleksandrs apsveica visus klātesošos Kristus Piedzimšanas svētkos, pateicās garīdzniekiem un ticīgajiem par kopīgajām lūgšanām un novēlēja visiem mieru, veselību un labklājību jaunajā gadā. Valdnieks īpaši uzsvēra to, cik būtiski ir atrasties Baznīcā, kas ir „debesis uz mūsu grēcīgās zemes”. Līdzdalība baznīcas lūgšanā, baznīcas sakramentos, Baznīcas dzīvē, ir nepieciešana mūsu pestīšanai.