6.janvāris / 2018

Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētku priekšvakarā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2018. gada 6. janvārī, Kristus Piedzimšanas svētku priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Lielo pavakara dievkalpojumu un Rīta  dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Valdniekiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi.

Baznīca bija dievlūdzēju piepildīta, kuri bija ieradušies, lai kopā ar saviem Virsganiem slavētu „bērnu, Pirmsmūžīgo Dievu”.

Pēc Pirmās stundas  garīdznieki pie svētku ikonas nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu. Dievkalpojuma noslēgumā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas valdošais Virsgans apsveica ticīgos svētkos: „Lai Bētlemes zvaigznes gaisma apgaismo jūsu sirdis un dvēseles, kuras mēs ar jums esam aicināti piepildīt ar mīlestību pret Kristu, ar mīlestību pret To, Kurš atnāca mūsu pasaulē, lai ciestu mūsu pestīšanas labad. Mūsu mīlestības pret Viņu ir tā dāvana, ar kuru mēs varam pagodināt Viņu šajās gaišajās Kristus Piedzimšanas svētku dienās, ar kuru mēs varam pateikties Viņam par iespēju šodien svinēt šos svētkus...”