9.janvāris / 2018

Dievišķā liturģija Kristus Piedzimšanas svētkos Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Naktī no 6. uz 7. janvāri, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris reģentes Natālijas Mudrajas vadībā. Katedrālē pulcējās desmitiem ticīgo no visas Rīgas, lai svētkos lūgtos kopā ar savu Virsganu. Daudzi no ticīgajiem šajā naktī saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

.

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs apsveica visus ticīgos Kristus Piedzimšanas svētkos. „... Caur Ādamu un Ievu pasaulē ienāca grēks, bet caur grēku – ienaids un ļaunums. ... Kristus nāk pasaulē, lai glābtu mūs no grēka, un naida vietā atnestu mīlestību. Toreiz senā pasaule viņam bija sagatavojusi nabadzīgu alu un krista ciešanas. Bet ko šodien mēs gatavojam Dievbērnam? Kā mēs gatavojamies godināt Viņu? Vai mūsu sirdīs ir tā mīlestība, kurai mūs aicina Kristus? Vai mūsu dvēseles ir atvērtas Viņa sludināšanai, vai tās ir gatavas atbildēt uz Viņa mīlestību un žēlsirdību? ... Kristus atnes pasaulē arī brīvību. Ar brīvību mūsdienās parasti saprot brīvību grēkot, bet tāda brīvība ir bezjēdzīga, tā nesniedz cilvēkam apmierinājumu. Patiesa kristīga brīvība ir brīvība no grēka, brīvība mīlēt, jo mīlestību nevar radīt piespiedu kārtā, mīlestība – tā ir augstākā patiesas brīvības izpausme... ”.