24.oktobris / 2017

Šķirsts ar XX gadsimta jaunmocekļu un apliecinātāju svētajām relikvijām devies ceļā no Rīgas uz Ventspili

2017. gada 23. oktobrī, XX gadsimta jaunmocekļu un apliecinātāju relikviju šķirsta trešajā atrašanās dienā Latvijā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika Dievišķā liturģija, kurā lūdzās un Svētās Kristus Dāvanas saņēma Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums pie šķirsta ar jaunmocekļu un apliecinātāju svētajām relikvijām.

Aizlūguma laikā, kuru vadīja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, lūdzās Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs; Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas prāvestības garīdznieki, Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām un ticīgie no dažādām Rīgas pareizticīgo draudzēm.

Aizlūguma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kurā uzsvēra jaunmocekļu un apliecinātāju garīgā varoņdarba lomu, kuri cietuši par Pareizticības saglabāšanu. Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs atgādināja, ka šķirsts ar svētajām relikvijām līdz 29. oktobrim apmeklēs Ventspili, Liepāju, Daugavpili un Rēzekni.

Pēc sprediķa, skanot augstiteikšanas dziedājumam, šķirsts ar svētajām relikvijām krusta gājienā tika apnests ap katedrāli, bet pēc tam, Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa pavadībā, šķirsts ar XX gadsimta jaunmocekļu un apliecinātāju svētajām relikvijām devās ceļā no Rīgas uz Ventspili Liepājas prāvestībā.