23.oktobris / 2017

Virsganu dievkalpojums jaunmocekļu un apliecinātāju relikviju šķirsta trešajā atrašanās dienā Rīgā

22. oktobrī, XX gadsimta jaunmocekļu un apliecinātāju relikviju šķirsta trešajā atrašanās dienā Rīgā, 20. svētdienā pēc Trijādības un VII Visapasaules Koncila svēto tēvu un svētā apustuļa Jēkaba Alfeja dēla piemiņas dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot savam vikāram – Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, kalpoja Dievišķo liturģiju  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; Valmieras apriņķa prāvests, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs; Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas dievnamu klēriķi. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Pēc dievkalpojuma pie šķirsta ar jaunmocekļu un apliecinātāju svētajām relikvijām tika nodziedāts tropārs, kondaks un augstiteikšana. Pēc tam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājs vērsās pie visiem klātesošajiem ar sprediķi par jaunmocekļu un apliecinātāju varoņdarbu. Valdnieks īpaši atzīmēja patriarha Tihona (Belavina) darbus, kurš vadīja Baznīcu smagajos revolūcijas gados, un kura relikviju atrašanā Valdnieks pats tieši piedalījās. Visaugstisvētītais Valdnieks pastāstīja ari par svētmocekli Agafangelu (Preobraženski), kurš 13 gadus vadīja Rīgas katedru, un arī par svētmocekli Serafimu (Čičagovu), ar kura mazmeitu Valdnieks Metropolīts bijis pazīstams personīgi. Virsgans aicināja visus pievērst īpašu uzmanību jaunatnes audzināšanai, bērnu kristīgā dzīves uzskata veidošanai, lai, uzlūkojot svēto jaunmocekļu un apliecinātāju piemēru, viņi mācītos mīlestību pret Dievu un ticības stiprumu.

Pēc sprediķa Valdnieks apsveica Rīgas apriņķa prāvestu un Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles atslēgu glabātāju virspriesteri Jēkabu Prisjažņuku Eņģeļa dienā un dzimšanas dienā, pasniedzot viņam svēto prosforu un ziedus.