22.oktobris / 2017

Visnakts dievkalpojums relikviju šķirsta otrajā atrašanās dienā Rīgas katedrālē Virsganu vadībā

21. oktobra vakarā, XX gadsimta jaunmocekļu un apliecinātāju relikviju šķirsta otrajā atrašanās dienā Latvijā, 20. svētdienas pēc Trijādības un VII Visapasaules Koncila svēto tēvu un svētā apustuļa Jēkaba Alfeja dēla piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot savam vikāram – Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Visas dienas laikā ticīgie no daudzām Latvijas pilsētām ieradās katedrālē, lai godinātu jaunmocekļu un apliecinātāju svētās relikvijas.

Visnakts dievkalpojumā Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests, katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; Valmieras apriņķa prāvests, Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs; LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins;  Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Rīgas dievnamu klēriķi. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Vakara dievkalpojuma laikā Augstisvētītais Bīskaps Jānis  kalpoja litiju ar maizes, graudu, vīna un eļļas iesvētīšanu. Polielejā Rīta dievkalpojuma laikā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs nolasīja Evaņģēliju. Pēc tam garīdznieki un ticīgie paklanījās šķirstam ar svētajām relikvijām, bet Latvijas Virsgani svaidīja viņus ar litijā iesvētīto eļļu.

Dievkalpojuma noslēgumā pie šķirsta ar jaunmocekļu un apliecinātāju svētajām relikvijām tika nodziedāta augstiteikšana, pēc tam LPB Valdošais Virsgans vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi. Visaugstisvētītais Valdnieks aicināja visus ar īpašu bijību un lūgšanām nākt pie  dziedinošajām relikvijām un uzaicināt visus tuviniekus un piederīgos šajās dienās apmeklēt baznīcas, kur atradīsies svētās relikvijas.