20.oktobris / 2017

Latvijas Pareizticīgā Baznīca sagaida 54 svēto relikvijas

2017. gada 20. oktobrī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē svinīgi tika sagaidīts šķirsts ar 54 jaunmocekļu un apliecinātāju relikvijām. Pie ieejas katedrālē, klātesot garīdzniekiem, mūku kārtai piederīgajiem un daudziem ticīgajiem, šķirstu sagaidīja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

Šķirsts ar svētajām relikvijām, daudzkārt dziedot augstiteikšanu, tika ienests katedrālē un novietots dievnama centrā. Pēc tam sākās aizlūgums svētajiem jaunmocekļiem un apliecinātājiem. Aizlūgumā lūdzās Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, kurš pavadīja šķirstu. Svēto relikviju sagaidīšanu filmēja baznīcas un laicīgie plašsaziņas līdzekļi.

Aizlūguma noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs nolasīja lūgšanu svētajiem. Pēc ilgu gadu vēlējuma Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi. Metropolīts Aleksandrs pateicās Augstisvētītajam Bīskapam Jānim un virspriesterim Oļegam Peļevinam par veikto darbu svēto relikviju šķirsta atvešanā uz Latviju. Viņa Eminence īpaši uzsvēra,  ka, pēc Baznīcas mācības, relikvijas pašas par sevi un ne pēc mirušo nopelniem var darīt brīnumus, bet caur Svēto Garu, Kurš tajās mājo. Par šo jautājumu VII Vispasaules Koncils sacījis: „Kā pestījošus avotus Kungs Kristus mums dāvājis svēto relikvijas, kas mums, vājajiem, dāvā dāsnas dāvanas, izlej smaržīgas mirres. Un tas notiek caur Kristu, Kurš tajās mājo”.

Jau kopš pirmajiem kristietības gadsimtiem dievkalpojumi notika uz svēto mocekļu relikvijām, un arī šodien svēto relikviju daļiņas tiek ieliktas svētajā antiminsā, uz kuru tiek kalpota Dievišķā liturģija.

-Mēs svinīgi sagaidījām jaunmocekļu un apliecinātāju svētās relikvijas, kuri izlēja asinis par Kristus ticību bezdievīgo vajāšanu gados, - sacīja Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts. – Bet kur šodien vajātāji? Viņu nav – „viņu piemiņa ar troksni izgaisusi (Ps. 9;7). Bet svēto piemiņa – mūsu sirdīs, daļiņas no viņu svētajām relikvijām – šķirstā, pašā dievnama centrā. Lūk, piemērs, kā mums saglabāt savu ticību. Šodien neviens neprasa, lai mēs ietu uz Golgātu, atteiktos no ticības, bet cik gan prasīgiem mums jābūt pašiem pret sevi! Mēs sakām: „Es tic, es ticu!”, bet kur ir šī ticība? Ja tā tev ir – parādi to ar savu dzīvi, dzīvo pēc baušļiem, pārtrauc ienaidu, divkosību un baumas! Mūsu šīsdienas nelaime – cilvēki ir atradinājušies domāt, atļaujot kādam vai kaut kam domāt savā vietā. Lai tas nenotiek! Kristieši! Ja mēs mīlam Dievu, mīlam tuvāko, tad nāksim visi pie svētajām relikvijām, paklanīsimies tām un lūgsim svētajiem palīdzību grūtajā savas dzīves labošanas darbā”.

Sprediķa noslēgumā Valdnieks Metropolīts nolasīja sarakstu ar svēto vārdiem, kuru relikvijas atrodas šķirstā un aicināja ticīgos pastāvīgi piedalīties dievkalpojumos dienās, kad šķirsts ar relikvijām atradīsies Latvijas dievnamos.