26.jūlijs / 2017

Visnakts dievkalpojums Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2017. gada 22. jūlijā, 7. svētdienas pēc Trijādības, mūsu Kunga Jēzus Kristus Godājamā Tērpa nolikšanas Maskavā un Dievmātes Koņevas ikonas piemiņas dienas priekšvakarā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Rēzeknes un Madonas apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, Liepājas apriņķa prāvests virspriesteris Vadims Demčenko, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs Kirilovs) un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi.

Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Ticīgie no daudziem Rīgas dievnamiem bija ieradušies katedrālē, lai sveiktu savu Valdošo Virsganu gaidāmajā Arhiereja hirotonijas dienā un dalītos ar viņu šo svinību priekā.

Pēc pirmās stundas pie svētku ikonām tika nodziedāts tropārs, kondaks un augstiteikšana. Savā sprediķī Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs pateicās ticīgajiem par kopīgo lūgšanu un pastāstīja par  mūsu Kunga Jēzus Kristus Godājamā Tērpa nolikšanas Maskavā svētku rašanās vēsturi un Dievmātes Koņevas ikonas parādīšanos. Sprediķa turpinājumā Visaugstisvētītais Virsgans uzsvēra, cik būtiska ir Visnakts dievkalpojuma apmeklēšana, īpaši, ja pareizticīgs kristietis vēlas no rīta doties uz grēksūdzi un saņemt Svētās Kristus Dāvanas. “Pareizticīgajā Baznīcā baznīcas diena sākas ar vakaru, un neapmeklējot vakara dievkalpojumu, pareizticīgs cilvēks nevar piedalīties Svētā Vakarēdiena sakramentā. Nepieciešams atbilstoši sagatavoties grēksūdzei, izlasīt lūgšanu kārtu, obligāti apmeklēt vakara dievkalpojumu, pie tam palikt līdz dievkalpojuma beigām, kas beidzas ar atlaišanu”, - uzsvēra Valdnieks Metropolīts.