26.jūnijs / 2017

Dievišķā liturģija Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2017. gada 25. jūnijā, trešajā svētdienā pēc Trijādības, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi.

Pēc ilgu gadu vēlējuma Valdnieks Metropolīts vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi, apsveica svētdienā un atgādināja par to, cik būtiski ir piedalīties svētdienas dievkalpojumā. „Katra svētdiena ir mazā Pasha, kad mēs visi kopā slavējam mūsu dēļ augšāmcēlušos pasaules Pestītāju... Vai tiešām var būt kas svarīgāks par dievnama apmeklējumu, līdzdalības Dievišķajā liturģijā svētdienā?! Ar lūgšanu dievnamā mēs pateicamies Kungam par aizvadīto nedēļu, pateicamies par Viņa neizmērojamo mīlestību pret mums, kuru mēs bieži vien pat nejūtam, un lūdzam svētību nākamajām darba dienām... Mēs visi esam misionāri, vēstneši, mums jāstāsta par mūsu Ticību, jārunā par baznīcas lūgšanas nozīmīgumu, jāmudina mūsu tuvinieki un pazīstamie apmeklēt dievkalpojumus”.