25.jūnijs / 2017

Rīgas katedrālē lūgšanās atzīmēta Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā trīspadsmitā gadadiena

2017. gada 21. jūnijā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmēja Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā divpadsmito gadadienu. Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika svētku Dievišķā liturģija, kuru kalpoja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Svētku priekšvakarā 20. jūnijā katedrālē tika kalpots akafists Vissvētajai Dievadzemdētājai, kura noslēgumā notika Visnakts dievkalpojums.

Šajā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas īpašajā svētku dienā Viņa Eminencei līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs;  Rīgas apriņķa prāvests, katedrāles atslēgu glabātājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests, Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā pārzinis mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, šīs baznīcas klēriķis virspriesteris Aleksandrs Goļikovs; Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis mitroforais virspriesteris Jānis Lipšāns, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis un LPB Sinodes izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins; Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis un Rīgas Garīgā semināra garīgais tēvs igumens Makārijs (Kirilovs); Liepājas apriņķa prāvests un Ventspils svt. Nikolaja baznīcas pārzinis virspriesteris Vadims Demčenko; Rīgas Svētās Trijādības katedrāles atslēgu glabātājs virspriesteris Sergijs Škarupo un šīs katedrāles klēriķis protodiakons Vsevolods Meļņikovs, Rīgas Debesbraukšanas baznīcas pārzinis un LPB Sinodes Starpkonfesionālās nodaļas vadītājs virspriesteris Jānis Dravants;  LPB Sinodes Arhitektūras un ikonogrāfijas nodaļas vadītājs Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis diakons Jevgēņijs Samuilovs.

Baznīcā lūdzās Rīgas un Liepājas prāvestību svētkalpotāji, kā arī Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Liturģijas laikā pēc izveidojušās tradīcijas divas ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet ticības simbols un lūgšana „Mūsu Tēvs” tika dziedāti divas reizes – visas tautas dziedāti baznīcslāvu valodā un katedrāles kora (reģente Natālija Mudraja) – latviešu valodā.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā.

Ektēnijā par mirušajiem Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs lūdzās par mūžam pieminamajiem: nogalināto metropolītu Sergiju (Voskresenski), arhibīskapu Jāni (Garklāvu), jaunaizmigušo Belgorodas arhibīskapu Nikolaju, bijušo Kijevas metropolijas vikāru ( arhibīskaps Nikolajs (Grohs) miris 17. jūnijā 63. mūža gadā), virspriesteri Sergiju Garklāvu un visiem kopš laika gala mūža miegā aizmigušajiem šī dievnama pārziņiem un draudzes locekļiem.

Pirms trīspadsmit gadiem mēs kļuvām par senā svētuma – Dievmātes Tihvinas ikonas – atgriešanās aculieciniekiem no Amerikas uz Krieviju, uz brīnišķīgo Tihvinas klosteri. Šis ievērojamais Debesu Ķēniņienes tēls mūsu pilsētu apmeklējis divreiz. Pirmo reizi tas notika smagajos kara gados, kad ikonu uz Rietumiem izveda bīskaps Jānis (Garklāvs). Valdnieks Jānis daudzus gadus glabāja šo svēto ikonu, bet pirms nāves novēlēja to ar laiku atgriezt Krievijā. Aizritēja gadi, bezdievīgā vara krita, un pirms trīspadsmit gadiem Tihvinas ikona sāka savu ceļu uz dzimto klosteri. Un atkal Tās ceļš veda caur Rīgu. Mūsu valsts iedzīvotāju atmiņās palikuši īpašie, lūgšanu noskaņojuma piepildītie dievkalpojumi pie brīnumdarošās ikonas, bezgalīgās, stundām ilgās ļaužu rindas, kuri vēlējās godināt diženo svētumu, patiesā cerība uz Debesu Ķēniņienes palīdzību un aizstāvību laicīgajā dzīvē. Šodien, līdzīgi svinībām pirms trīspadsmit gadiem, daudzi jo daudzi pareizticīgie pulcējās Rīgas katedrālē, lai pateiktos Vissvētajai Dievadzemdētājai par Viņas neizsīkstošo palīdzību mums, grēcīgajiem, un izlūgtos „saprāta un dievbijības garu, žēlsirdības un pacietības garu, skaidrības un patiesības garu”.

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpots aizlūgums Debesu Ķēniņienes Tihvinas tēlam, pēc tam nolasīta lūgšana un nodziedāta augstiteikšana, un daudzi citi dziedājumi, veltīti Vissvētajai Dievadzemdētājai. Pēc ilgu gadu vēlējuma pie ticīgajiem ar sprediķi vērsās Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Virsgans īpaši uzsvēra, ka Dievmātes Tihvinas ikonas sagaidīšana Rīgā ir īpaši svētki tieši Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā, un tādēļ katram Latvijā dzīvojošajam pareizticīgajam kristietim šajās dienās, 20 un 21. jūnijā, būtu jāapmeklē Rīgas katedrāle, kur šī visas Baznīcas īpaši godātā ikona atradās trīs dienas, pirms atgriezties Tihvinas klosterī.

Nākamie svinīgie vispilsētas dievkalpojumi par godu Dievmātes Tihvinas ikonai  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notiks Dievmātes Tihvinas ikonas kopīgajā svētku dienā – 8. un 9. jūlijā, jo katedrāles kreisais sānu altāris iesvētīts par godu brīnumdarošajai Tihvinas ikonai. Svētku priekšvakarā, 8. jūlijā, tiks kalpots akafists un Visnakts dievkalpojums, bet pašā svētku dienā – Dievišķā liturģija. Aicinām visus ticīgos lūgšanās dalīties kopējā svētku priekā Dievmātes Tihvinas ikonas svētku dienās.