14.aprīlis / 2017

Lielās Piektdienas Vakara dievkalpojums ar Svētās Plašaņicas iznešanu Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2017. gada 14. aprīlī, Lielajā Piektdienā, mūsu Kunga Jēzus Kristus Svēto pestījošo Ciešanu atceres dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja Lielās Piektdienas Vakara dievkalpojumu ar Svētās Plašaņicas iznešanu un Mazo pavakara dievkalpojumu ar kanona „Par Kunga Krustā sišanu un Vissvētās Dievadzemdētājas raudām” lasīšanu. 

Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. 

Pēc kanona nolasīšanas Viņa Eminence vērsās ar sprediķi pie dievlūdzējiem par Pestītāja krusta ciešanām. „Kristus mirst kā cilvēks, lai parādītu savas Dievcilvēciskās būtības eksistenci, lai ar Savām asinīm izpirktu mūs no nāves. Viņš to dara mīlestības dēļ pret mums, cilvēkiem. Viņš to dara tādēļ, ka uzticas cilvēkam, dāvājot viņam izvēles brīvību iet pestīšanas ceļu, Evaņģēlijā norādīto ceļu, Baznīcas ceļu, vai doties pa plato kaislību, grēka, izvirtības un bojāejas ceļu...”