17.aprīlis / 2017

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Rīgas katedrālē Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

Pashas naktī, no 2017. gada 15. uz 16. aprīli, Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs vadīja svētku dievkalpojumu – Pusnakts dievkalpojumu, Krusta gājienu, Gaišo rīta dievkalpojumu un svt. Jāņa Zeltamutes Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Rīgas prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris. Dievnams bija dievlūdzēju piepildīts, ļaudis bija pulcējušies, lai dalītos gaišajā svētku priekā un  slavētu Kristus Augšāmcelšanos.

Latvijas televīzijas 1. kanālā notika svētku dievkalpojuma tiešraide no katedrāles.

Pēc tradīcijas Evaņģēlijs Dievišķajā liturģijā tika lasīts vairākās valodās – krievu, latviešu, grieķu un baznīcslāvu.

Pēc Dievišķās liturģijas uz katedrāli no Jeruzālemes caur Maskavu ar speciālu avioreisu tika nogādāta Svētītā Uguns, no kuras visiem ticīgajiem bija iespēja aizdedzināt savas sveces. Valdnieks Metropolīts sirsnīgi pateicās Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijā Jevgēņijam Lukjanovam par sadarbību Svētītās Uguns nogādāšanā Rīgā. „Es sirsnīgi pateicos Jums, vēstnieka kungs, par to, ka jau daudzus gadusvēstniecība palīdz atvest Svētīto Uguni uz Rīgu. Tāpat pateicos visiem, kuri piedalījās šī labā darba īstenošanā...”.

Pēc tam katedrāles garīdznieki dievnama vidū pie Kristus Augšāmcelšanās svētku ikonas nodziedāja Pashas stihiras un tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Pēc tam Viņa Eminence vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts apsveica dievlūdzējus Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Viņa Eminence īpaši uzsvēra, ka Svētajā Pashas naktī uz Latvijas galvaspilsētu jau vairākus gadus tiek nogādāts dižākais svētums, kas liecina par mūsu ticības patiesumu – Svētītā Uguns no mūžīgās Pashas pilsētas Jeruzālemes. „Kāds brīnums vēl var labāk liecināt par Kristus Augšāmcelšanos? Kas vēl labāk mūs var pārliecināt par Augšāmcelšanās patiesumu? Bet nē, mūsdienās arī šis brīnums tiek pakļauts šaubām, kaut gan ikvienam mūsdienās ir iespēja aizbraukt uz Jeruzālemi un ieraudzīt, ka tas ir reāls un neizdomāts. Ka Uguns patiesi nonāk no debesīm, līdzīgi zibenim, un šodien daļiņa no šī svētuma ir atvesta šeit, uz mūsu pilsētu... Dievs ir mīlestība, Viņš aicina mūs mīlēt ikvienu tāpat kā sevi pašu un,  atceroties šo Evaņģēlija aicinājumu, lūgsimies par visiem mūsu tuviniekiem un pazīstamajiem, par mūsu pilsētu, mūsu valsti un visu pasauli, lai visur valdītu mīlestība, vienotība un savstarpēja saskaņa...”.