14.aprīlis / 2017

Dievišķā liturģija Lielajā Ceturtdienā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2017. gada 13. aprīlī, Ciešanu nedēļas Lielajā Ceturtdienā, Noslēpumu Pilnā Vakariņa atceres dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja Vakara dievkalpojumu un svt. Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris.

Pirms Svētā Vakarēdiena pasniegšanas ticīgajiem Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Noslēpumu Pilnā Vakariņa notikumiem un svētā Euharistijas sakramenta iedibināšanu. Valdnieks uzsvēra, ka mūsu dievbijīgos senčus nekas neatturēja Lielajā ceturtdienā no Svētā Vakarēdiena saņemšanas, jo šī ir diena, kad katram kristietim jācenšas Svētās Kristus Dāvanas. „Svētā Euharistija – tas ir tas, kas savieno mūs ar notikumiem, kas notika pirms divtūkstoš gadiem, tas ir tas, kas vienmēr paliek nemainīgs... Mums jādodas pie Svētā Biķera ar Ticību un Mīlestību, ar Ticību Dievam un ar Mīlestību pret Viņu, Viņa žēlsirdību, atceroties, ka Viņš nežēloja Savu Dēlu, lai mums būtu pestīšanas iespēja”.