7.marts / 2017

Pareizticības Svinību kārta Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2017. gada 5. martā, Lielā gavēņa pirmajā svētdienā, Pareizticības Svinību dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts  Aleksandrs kalpoja svētītāja Vasīlija Lielā Dievišķo liturģiju un Pareizticības Svinību kārtu  Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un katedrāles klēriķi. Šajā svētku dienā uz dievkalpojumu katedrālē bija ieradušies īpaši daudz pareizticīgo rīdzinieku, daudzi no kuriem saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Trīskāršajā ektēnijā pēc svētdienas Evaņģēlija nolasīšanas izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā.

Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpota Pareizticības Svinību kārta, kuras laikā tika lasīts Ticības Simbols, lūgšanas, kas slavina septiņu Vispasaules Koncilu svētos tēvus. Tika uzsaukta mūžīga piemiņa visiem pareizticīgajiem kristiešiem un ilgu gadu vēlējums Svētīgajiem Patriarhiem, arhierejiem, draudžu ganiem, visam iesvētītajam pulkam, visiem pareizticīgajiem kristiešiem, kuri pareizi tur pestījošo ticību. Pēc tradīcijas izskanēja anatēma (anatēma – atšķiršana no Baznīcas) visiem, kuri noliedz Dieva esamību, Svētos Sakramentus, Svētās baznīcas mācību un kanonus, un zaimo to un svētās ikonas.

Dievkalpojuma noslēgumā Viņa Eminence vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi. Valdnieks pastāstīja par Pareizticības Svinību vēsturi un par svēto ikonu godināšanu. Sava sprediķa noslēgumā Valdnieks apsveica visus ar Lielā gavēņa pirmās nedēļas noslēgumu un novēlēja atlikušo gavēņa laiku pavadīt lūgšanā un atturībā.