Библиотека

Bibliotēkas darba laiks: sestdien 16:00- 18:00  svētdien  13:00- 16:00.

Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāles bibliotēka tika atvērta pēc Viņa Eminences, Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētības.

2008. gadā  pēc mitrofora Virspriestera Jēkaba svētības bibliotēka tika atremontēta un aprīkota nepieciešamajām vajadzībām.  Grāmatu plaukti, galdi, kuri paredzēti darbam ar grāmatām no uzziņu fonda un pareizticīgās literatūras jaunizdoto grāmatu apskatei, ērtas mēbeles- viss ir priekš garīgās literatūras apskates un lasīšanas. Atbilstošs aparāts skenēšanai un drukāšanai dod iespēju izdrukāt nepieciešamos materiālus, dators- skatīties pareizticīgās filmas un klausīties garīgo mūziku, lekcijas un sarunas.

Tagad bibliotēkas fondā ir piereģistrētas ap 4200 pareizticīgās grāmatas pieaugušajiem un bērniem. Bibliotēkas fonda sistēma ir sadalīta pēc reliģiozām tēmām: Svētie Raksti- jaunās un vecās derības grāmatas, Bībeles pētīšana un izskaidrojums,  teoloģija, dievkalpojumu grāmatas, lūgšanu grāmatas ,vispārējā baznīcas vēsture, Rīgas pareizticīgās baznīcas vēsture, pareizticības vēsture Latvijā, Rīgas Svētā  mocekļa Jāņa dzīves gājums, Rīgas Trijādības- Sergeja klostera vēsture, Mūsu Kunga Jēzus Kristus zemes dzīve, Dievmātes zemes dzīve, pamācības par tās slavēšanu, Svēto biogrāfijas, pamācības, Svētvietu apraksts, mūku dzīve, Krievijas reliģiozās filozofijas vēsture, pareizticīga pedagoģija, medicīna, pareizticīgā psiholoģija, baznīcas arheoloģija un māksla.

Bibliotēkas rīcībā ir liela izvēle izzinošu literatūras izdevumu, kā, piemēram, :  Pareizticīgo enciklopēdiju krājums ( 40 sējumi),  arī citas dažādas enciklopēdijas,  uzziņu izdevumi, vārdnīcas, ceļveži, ikonogrāfijas grāmatas.  Pieejamas Pareizticīgās  avīzes un žurnāli.

Pieejama videotēka- ap 500 DVD  un audiotēka- ap 300 disku.  Arhīvā glabājas veci ieraksti un videokasetes.

Liela izvēle ir materiālos Svētdienas skolām. Bibliotēkā saglabājušās grāmatas, kuras izdotas pirms revolūcijas. Ar tām var iepazīties lasītavas zālē.

Katedrāles  klēri  stingri uzrauga, lai bibliotēkā būtu tikai Krievu pareizticīgās baznīcas ieteiktās grāmatas, žurnāli, brošūras un diski.  Bibliotekāres ir pateicīgas par dotajiem padomiem  un ieteicamajiem uzlabojumiem bibliotēkas darbā.  Lasītāju ir daudz, bibliotēku izmanto arī citu baznīcu apmeklētāji.

Bibliotēkā savu darbu veic  mūsu katedrāles draudzes lecekles Černova Natālija un Beļackaja Gaļina.