Новости

14.jūlijs / 2016

Visnakts dievkalpojums svtmoc. Rīgas Jāņa relikviju un Dievmātes Jakobštates iegūšanas svinību priekšvakarā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana vadībā

2016. gada 14. jūlijā, svētā svētmocekļa Rīgas arhibīskapa Jāņa relkviju iegūšanas 13. gadadienas un otra Latvijas Pareizticīgās Baznīcas diženākā svētuma, Dievmātes Jakobštates ikonas (šobrīd atrodas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī), otrās iegūšanas 8. gadadienas svinību priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki, kalpoja Akafistu un Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē, kur atrodas svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa relikvijas.

9.jūlijs / 2016

Virsgana dievkalpojums Dievmātes Tihvinas ikonas svētku dienā

2016. gada 9. jūlijā, Dievmātes Tihvinas ikonas svētku dienā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē, kuras kreisais sānu altāris iesvētīts par godu Tihvinas ikonai, notika svētku Dievišķā liturģija, kuru ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību vadīja Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs, līdzkalpojot Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdzniekiem.

8.jūlijs / 2016

Akafists un Visnakts dievkalpojums Dievmātes Tihvinas ikonas svinību

2016. gada 8. jūlijā, Dievmātes Tihvinas ikonas svētku dienas priekšvakarā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika svētku dievkalpojumu par godu katedrāles kreisā sānu altāra altārsvētkiem.

21.jūnijs / 2016

Rīgas katedrālē lūgšanās atzīmēta Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā divpadsmitā gadadiena

2016. gada 21. jūnijā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmēja Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā divpadsmito gadadienu. Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika svētku Dievišķā liturģija. Svētku priekšvakarā 20. jūnijā katedrālē tika kalpots akafists Vissvētajai Dievadzemdētājai, kura noslēgumā notika Visnakts dievkalpojums.

20.jūnijs / 2016

Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā svētku priekšvakarā noticis vispilsētas dievkalpojums

2016. gada 20. jūnijā, Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas sagaidīšanas Rīgā divpadsmitās gadadienas priekšvakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika vispilsētas Visnakts dievkalpojums, kuru ievadīja Akafists Debesu Ķēniņienei viņas godājamās ikonas priekšā.

29.maijs / 2016

Virsgana dievkalpojums Rīgas katedrālē

2016. gada 29. maijā, 5. svētdienā pēc Pashas, par samārieti, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

24.maijs / 2016

Aizlūgums dienā uzsākot Krievu kultūras dienas Latvijā

2016. gada 24. maijā, svēto apustuļiem pielīdzināmo Kirila un Mefodija, slāvu mācītāju piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja pateicības aizlūgumu par godu Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila Eņģeļa dienai un Krievu kultūras dienu sākumam.

9.maijs / 2016

Otrajā pasaules karā bojā gājušo piemiņu

2016. gada 9. maijā Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot savam vikāram – Augstisvētītajam Jelgavas bīskapam Jānim, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē lūgšanās godināja Lielā Tēvijas kara gados bojā gājušo piemiņu.

8.maijs / 2016

Dievišķā liturģija Virsgana vadībā Rīgas katedrālē. APBALVOJUMS

2016. gada 8. maijā, otrajā svētdienā pēc Pashas, apustuļa Toma, Antipashā un svētā apustuļa un evaņģēlista Marka piemiņas dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot savam vikāram – Augstisvētītajam Jelgavas bīskapam Jānim, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

2.maijs / 2016

Lielais Vakara dievkalpojums Pashas svētku otrajā dienā

2016. gada 2. maijā, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Emience Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram, Augstisvētītajam Jelgavas bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas garīdzniekiem, kalpoja Pashas Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Ielādēt vēl